Đơn đặt hàng của nhà máy. Mỹ, 16:00 (GMT+2)

Dữ liệu về đơn đặt hàng sản xuất tại Hoa Kỳ sẽ đến hạn lúc 16:00 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ tăng lên 2.1% trong tháng 8 từ -0.8% một tháng trước đó. Chỉ báo cho thấy sự thay đổi về khối lượng đơn đặt hàng trong lĩnh vực sản xuất. Nó cho phép ước tính tốc độ tăng trưởng trong sản xuất. Sự tăng trưởng của chỉ số tạo điều kiện cho sự tăng trưởng của USD. Trái lại sự suy giảm của chỉ số gây áp lực lên USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi