Tuyên bố thất nghiệp lần đầu. Mỹ, 14:30 (GMT+2)

Báo cáo thất nghiệp lần đầu sẽ đến lúc 14:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ giảm xuống còn 213K một tuần từ 214K một tuần trước đó. Chỉ báo hiển thị số lần yêu cầu thất nghiệp mới. Giảm số lượng các khiếu nại ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ một cách tích cực. Ngược lại, tăng số lượng yêu cầu được coi là một yếu tố tiêu cực.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi