Cán cân thương mại. Úc, 03:30 (GMT+2)

Dữ liệu về cán cân thương mại công bố vào lúc 03:30 (GMT+2). Dự kiến giá trị của chỉ số sẽ giảm xuống 1.400 tỷ USD trong tháng 8 từ 1.551 tỷ USD một tháng trước đó. Cán cân thương mại cho thấy sự khác biệt giữa xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ trong điều kiện tiền tệ. Một kết quả tích cực cho thấy một thặng dư của cán cân thương mại và tăng cường AUD. Giá trị âm có nghĩa là thiếu số dư giao dịch và làm suy yếu AUD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi