Thay đổi việc làm ADP. Hoa Kỳ, 14:15 (GMT+2)

Thay đổi việc làm ADP được phát hành vào lúc 14:15 (GMT+2) tại Hoa Kỳ. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ tăng lên 185K trong tháng 9 từ mức 163K một tháng trước đó. Chỉ số phản ánh mức độ việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp và dựa trên dữ liệu thu được từ khoảng 500.000 pháp nhân hợp pháp của Hoa Kỳ. Tỷ giá cao có tác động tích cực lên đồng USD. Chỉ số và giá trị thấp hơn dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ giá USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi