Doanh số bán lẻ. Châu Âu, 11:00 (GMT+2)

Doanh số bán lẻ sẽ được công bố vào lúc 11:00 (GMT+2) tại EU. Người ta dự đoán rằng trên cơ sở hàng tháng, giá trị của chỉ số sẽ tăng lên 0.2% trong tháng 8 từ -0.2% một tháng trước đó. Theo ước tính hàng năm, chỉ số này dự kiến ​​sẽ tăng lên 1.6% trong tháng 8 so với mức 1.1% của tháng trước. Chỉ số cho thấy sự thay đổi trong doanh số bán lẻ trong lĩnh vực bán lẻ và là chỉ số chính về chi tiêu của người tiêu dùng. Một kết quả cao giúp tăng cường EUR, và kết quả thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi