Giấy phép xây dựng. Úc, 03:30 (GMT+2)

Giấy phép xây dựng được phát hành vào lúc 03:30 (GMT+2) tại Úc. Người ta dự đoán rằng trên cơ sở hàng tháng, giá trị của chỉ số sẽ là -2.5% trong tháng 7 so với -5.2% một tháng trước đó. Chỉ báo cho biết số lượng giấy phép xây dựng mới được cấp. Sự tăng trưởng của các chỉ số báo hiệu một sự cải thiện chung trong trạng thái của nền kinh tế và góp phần vào việc tăng cường AUD. Ngược lại, một sự suy giảm làm suy yếu AUD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi