Phát biểu của Powell từ Fed. Mỹ, 18:00 (GMT+2)

Bài phát biểu của Jerome Powell từ Fed 18:00 (GMT+2). Ông là Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang từ năm 2017. Ý kiến của ông có thể dẫn đến sự gia tăng biến động USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi