Quyết định lãi suất RBA. Úc, 06:30 (GMT+2)

Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc công bố lúc 06:30 (GMT+2). Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ không đổi ở mức 1.5%. Dựa trên tình hình kinh tế hiện tại và mức độ lạm phát, RBA đưa ra quyết định về lãi suất. Sự tăng trưởng của chỉ số củng cố AUD. Nếu tỷ lệ này ở cùng mức hoặc thấp hơn, tỷ giá AUD sẽ giảm.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi