Chỉ số PMI sản xuất Markit. Anh, 10:30 (GMT+2)

Chỉ số PMI sản xuất Markit của Anh sẽ công bố lúc 10:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ tăng lên 53.8 điểm trong tháng 9 từ mức 52.8 điểm một tháng trước đó. Chỉ số đưa ra một ý tưởng về tình trạng của ngành công nghiệp. Nó được xây dựng trên cơ sở một cuộc khảo sát của các nhà quản lý của các doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực này. Giá trị trên 50 cho thấy sự tăng trưởng của sản xuất và tăng cường GBP. Giá trị dưới 50 trái ngược lại cho thấy sự giảm tốc độ tăng trưởng và làm suy yếu GBP.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi