Chỉ số PMI sản xuất Markit. Châu Âu, 10:00 (GMT+2)

Chỉ số PMI sản xuất Markit công bố vào lúc 10:00 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 53.3 điểm trong tháng 9. Chỉ số này cho thấy điều kiện kinh tế trong lĩnh vực sản xuất và triển vọng phát triển hơn nữa. Các giá trị trên 50 được coi là tín hiệu tích cực và tăng cường EUR. Các giá trị dưới 50 được coi là tín hiệu không tốt và gọi tỷ giá EUR giảm.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi