Doanh số bán lẻ. Đức, 08:00 (GMT+2)

Dữ liệu về doanh số bán lẻ sẽ công bố vào lúc 08:00 (GMT+2). Trên cơ sở hàng tháng, chỉ số này dự kiến sẽ tăng lên 0.4% trong tháng 8 từ –0.4% một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy những thay đổi trong khối lượng bán hàng trong thương mại bán lẻ. Sự tăng trưởng của chỉ số là một yếu tố tích cực cho nền kinh tế quốc gia và tăng cường EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi