Tất cả các chi tiêu vốn công nghiệp lớn Tankan. Nhật Bản, 01:50 (GMT+2)

Tất cả các chi phí vốn công nghiệp lớn Tankan là do lúc 01:50 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ tăng lên 14.2% trong quý 3 năm 2018 từ mức 13.6% trong quý trước. Chỉ số đo lường chi phí vốn (capex) của tất cả các ngành công nghiệp Nhật Bản trừ ngành công nghiệp tài chính. Nó được coi là một chỉ báo ban đầu về tăng trưởng năng suất. Mức độ đọc cao được xem là dương đối với JPY, trong khi mức đọc thấp được xem là tiêu cực.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi