Chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi - Chỉ số giá. Hoa Kỳ, 14:30 (GMT+2)

Chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi - Chỉ số giá công bố vào lúc 14:30 (GMT+2) tại Hoa Kỳ. Dự báo trong điều kiện hàng năm giá trị của chỉ số sẽ không thay đổi ở mức 2% trong tháng 8. Chỉ số cho thấy sự thay đổi về số tiền trung bình mà người tiêu dùng chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ. Chỉ số này không bao gồm chi phí cho các sản phẩm thực phẩm và năng lượng. Một kết quả cao củng cố USD, một kết quả thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi