Tổng sản phẩm quốc nội. Canada, 14:30 (GMT+2)

Tổng sản phẩm trong nước được công bố vào lúc 14:30 (GMT+2) tại Canada. Dự báo trong điều kiện hàng tháng giá trị của chỉ số sẽ tăng lên 0.1% trong tháng 7 từ 0.0% một tháng trước đó. Chỉ số hiển thị giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước trong khoảng thời gian đã chỉ định. Sự tăng trưởng của các chỉ số tăng cường CAD, sự suy giảm của nó làm suy yếu CAD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi