Chỉ số giá tiêu dùng. Eurozone, 11:00 (GMT+2)

Chỉ số giá tiêu dùng được công bố vào lúc 11:00 (GMT+2) tại EU. Người ta dự đoán rằng giá trị sẽ tăng lên 2.1% trong tháng 9 từ mức 2.0% một tháng trước đó. Chỉ số này là chỉ số quan trọng của lạm phát trong khu vực đồng tiền chung và phản ánh sự thay đổi về giá trị của "rổ" hàng hóa và dịch vụ trong giai đoạn này. Tăng trưởng dẫn đến việc tăng cường tỷ giá EUR, và sự suy giảm trong chỉ số dẫn đến sự suy yếu của nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi