Tổng sản phẩm quốc nội. Anh, 10:30 (GMT+2)

Tổng sản phẩm trong nước được công bố vào lúc 10:30 (GMT+2) ở Anh. Dự báo trong điều kiện hàng năm giá trị của chỉ số sẽ không đổi ở mức 1.3% trong quý II. Theo dự đoán, giá trị quý của chỉ số cũng sẽ không thay đổi ở mức 0.4% trong quý II. Chỉ số này cho thấy sự thay đổi về giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Anh và mô tả tốc độ tăng trưởng/suy giảm của nền kinh tế. Kết quả cao tăng cường GBP. Ngược lại, kết quả thấp làm suy yếu GBP.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi