Thay đổi thất nghiệp. Đức, 09:55 (GMT+2)

Thay đổi Thất nghiệp công bố vào lúc 09:55 (GMT+2) ở Đức. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ giảm xuống -9K trong tháng 9 từ –8K một tháng trước đó. Chỉ số phản ánh số lượng công dân thất nghiệp ở Đức. Sự tăng trưởng của chỉ số cho thấy sự suy giảm trong nền kinh tế và làm suy yếu đồng EUR. Việc giảm chỉ số tích cực ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nền kinh tế của đất nước và tăng cường EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi