Thương mại bán lẻ. Nhật Bản, 01:50 (GMT+2)

Thương mại bán lẻ được công bố vào lúc 01:50 (GMT+2) tại Nhật Bản. Dự báo trong điều kiện hàng năm giá trị của chỉ số sẽ tăng lên 2.2% trong tháng 8 so với 1.5% một tháng trước đó. Trong điều kiện hàng tháng, giá trị của chỉ số được dự đoán sẽ giảm xuống còn -0.1% trong tháng 8 từ 0.1% một tháng trước đó. Chỉ số phản ánh sự thay đổi trong bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ lớn. Sự tăng trưởng của chỉ số cho thấy sự gia tăng tiêu dùng và ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế. Chỉ số giảm cho thấy sự suy giảm trong nền kinh tế và là một yếu tố tiêu cực cho nền kinh tế. Giá trị cao của chỉ báo tăng cường JPY, và giá trị thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi