Phát biểu từ Thống đốc Carney của BOE. Anh, 16:00 (GMT+2)

Phát biểu của người đứng đầu Ngân hàng Anh Mark Carney công bố lúc 16:00 (GMT+2). Mark Carney là Thống đốc Ngân hàng Anh. Ông là Chủ tịch Ủy ban Chính sách tiền tệ. Carney sẽ đưa ra ý kiến ​​về tình hình kinh tế hiện tại trong nước.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi