Phát biểu từ Chủ tịch Draghi của ECB. Châu Âu, 15:30 (GMT+2)

Phát biểu của người đứng đầu ECB, Mario Draghi sẽ công bố lúc 15:30 (GMT+2). Mario Draghi sẽ đưa ra ý kiến ​​về tình hình kinh tế hiện tại ở EU. Nhận xét tích cực có thể dẫn đến việc tăng cường EUR. Những nhận xét tiêu cực làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi