Tổng sản phẩm quốc nội hàng năm. Hoa Kỳ, 14:30 (GMT+2)

Dữ liệu GDP hàng năm của Hoa Kỳ công bố vào lúc 14:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 4.2% trong quý 2 năm 2018. Chỉ số này cho thấy giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Hoa Kỳ trong một năm và mô tả tốc độ tăng trưởng kinh tế hoặc giảm. Giá trị cao tăng cường USD. Giá trị thấp làm suy yếu USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi