Báo cáo thất nghiệp lần đầu. Hoa Kỳ, 14:30 (GMT+2)

Yêu cầu thất nghiệp lần đầu sẽ công bố vào lúc 14:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ tăng lên 210K một tuần từ 201K một tuần trước đó. Chỉ báo hiển thị số lần yêu cầu thất nghiệp mới. Giảm số lượng các khiếu nại ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ một cách tích cực. Tăng số lượng yêu cầu, ngược lại, được coi là một yếu tố tiêu cực.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi