Chỉ số giá tiêu dùng. Đức, 14:00 (GMT+2)

Lúc 14:00 (GMT+2), chỉ số giá tiêu dùng sẽ được công bố. Dự báo chỉ số hàng năm sẽ không thay đổi ở mức 2% trong tháng 9. Trên cơ sở hàng tháng, chỉ số có thể không thay đổi ở mức 0.1% trong tháng 9. Chỉ số phản ánh sự thay đổi về giá cả hàng hoá và dịch vụ cho các hộ gia đình. Nó được coi là chỉ số chính của lạm phát. Sự tăng trưởng của chỉ số tăng cường EUR, và sự suy giảm của nó làm suy yếu đồng tiền.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi