Môi trường kinh doanh. Châu Âu, 11:00 (GMT+2)

Chỉ số môi trường kinh doanh Châu Âu sẽ công bố vào lúc 11:00 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ giảm xuống 1.19 điểm từ 1.22 điểm một tháng trước đó. Nó được dựa trên các cuộc thăm dò hàng tháng giữa các nhà quản lý của các doanh nghiệp để đánh giá các điều khoản kinh doanh. Sự tăng trưởng của chỉ số cho thấy ước tính lạc quan về môi trường kinh doanh và hỗ trợ tỷ giá EUR. Trái lại, sự suy giảm của chỉ số gây áp lực lên EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi