Quyết định lãi suất RBNZ. New Zealand, 23:00 (GMT+2)

Quyết định lãi suất RBNZ công bố vào lúc 23:00 (GMT+2) tại New Zealand. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ không đổi ở mức 1.75%. Dựa trên tình hình kinh tế hiện tại và mức độ lạm phát, RBNZ đưa ra quyết định về lãi suất. Sự tăng trưởng của chỉ số được tăng cường bởi NZD. Nếu tỷ lệ này ở cùng mức hoặc thấp hơn, tỷ giá tiền tệ quốc gia sẽ giảm.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi