Báo cáo lãi suất RBNZ. New Zealand, 23:00 (GMT+2)

Bài bình luận chứa thông tin về cách Ngân hàng Dự trữ dự định đạt được các mục tiêu của mình, cách thức chính sách tiền tệ sẽ được xây dựng và áp dụng trong 5 năm tới.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi