Cán cân thương mại. New Zealand, 00:45 (GMT+2)

Cán cân thương mại công bố vào lúc 00:45 (GMT+2) tại New Zealand. Thâm hụt cán cân dự kiến sẽ tăng lên mức 930 triệu đô la trong tháng 8 từ mức 143 triệu một tháng trước đó. Chỉ số phản ánh sự khác biệt giữa việc nhập khẩu và xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ theo điều kiện tiền tệ. Một giá trị dương có nghĩa là thặng dư số dư (số dư dương) và tăng cường NZD, giá trị âm - thâm hụt (số dư âm) và góp phần vào sự suy yếu của NZD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi