Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ BoJ. Nhật Bản, 01:50 (GMT+2)

Sau cuộc họp, Ngân hàng Nhật Bản công bố một báo cáo phân tích đánh giá triển vọng phát triển của tình hình kinh tế.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi