IFO – Đánh giá hiện tại. Đức, 10:00 (GMT+2)

IFO chỉ số đánh giá hiện tại công bố lúc 10:00 (GMT+2). Chỉ số này dựa trên một cuộc thăm dò được thực hiện với các nhà quản lý hàng đầu của hơn 7000 doanh nghiệp để tìm hiểu ước tính của họ về tình hình kinh tế hiện tại trong lĩnh vực kinh doanh. Sự tăng trưởng của chỉ số là một tín hiệu tích cực và củng cố tỷ giá EUR. Ngược lại, sự suy giảm của chỉ số là một yếu tố tiêu cực đối với EUR

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi