Doanh số bán lẻ. Canada, 14:30 (GMT+2)

Doanh số bán lẻ công bố vào lúc 14:30 (GMT+2) tại Canada. Giá trị dự kiến sẽ tăng lên 0.4% trong tháng 7 từ -0.2% một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy sự thay đổi về doanh thu trong lĩnh vực bán lẻ. Sự tăng trưởng của chỉ số là một yếu tố tích cực cho nền kinh tế quốc gia và tăng cường CAD. Việc giảm chỉ số góp phần làm suy yếu CAD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi