Chỉ số giá tiêu dùng. Canada, 14:30 (GMT+2)

Chỉ số giá tiêu dùng công bố vào lúc 14:30 (GMT+2) tại Canada. Giá trị dự kiến sẽ giảm xuống 2.8% hàng năm  trong tháng 8 từ 3.0% một tháng trước đó và giảm xuống còn -0.1% MoM trong tháng 8 từ 0.5% một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy sự thay đổi về giá trị của "rổ" hàng hóa và dịch vụ cơ bản. Sự tăng trưởng của chỉ số tăng cường CAD, trong khi sự suy giảm làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi