Cho vay thuần khu vực công. Anh, 10:30 (GMT+2)

Cho vay thuần khu vực công được công bố vào lúc 10:30 (GMT+2) tại Anh. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 2.850 tỷ bảng trong tháng 8 từ -2.872 tỷ một tháng trước đó. Chỉ số mô tả nợ ròng của tiểu bang. Giá trị dương phản ánh thâm hụt ngân sách và làm suy yếu GBP, và giá trị âm cho thấy thặng dư và tăng cường GBP.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi