Chỉ số sản xuất PMI Markit. Châu Âu, 10:00 (GMT+2)

Chỉ số sản xuất PMI Markit công bố vào lúc 10:00 (GMT+2) tại châu Âu. Giá trị dự kiến sẽ giảm xuống 54.4 điểm trong tháng 9 từ mức 54.6 điểm một tháng trước đó. Chỉ số phản ánh các điều kiện kinh tế trong lĩnh vực sản xuất và triển vọng phát triển của nó. Giá trị trên 50 được coi là tín hiệu tích cực và củng cố EUR. Ngược lại, giá trị dưới 50 là tín hiệu tiêu cực và làm suy yếu EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi