Chỉ số dịch vụ PMI Markit. Châu Âu, 10:00 (GMT+2)

Chỉ số dịch vụ PMI Markit công bố vào lúc 10:00 (GMT+2) tại châu Âu. Chỉ số tháng 9 được dự đoán sẽ không đổi ở mức 54.4 điểm. Chỉ số đánh giá các điều kiện kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ và triển vọng cho sự phát triển của nó. Giá trị trên 50 được coi là tín hiệu tích cực và củng cố EUR.Ngược lại, giá trị dưới 50 là tín hiệu tiêu cực và làm suy yếu EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi