Chỉ số giá tiêu dùng quốc gia. Nhật Bản, 01:30 (GMT+2)

Chỉ số giá tiêu dùng quốc gia được công bố vào lúc 01:30 (GMT+2) tại Nhật Bản. Giá trị dự kiến sẽ tăng lên 1.1% YoY trong tháng 8 từ mức 0.9% YoY một tháng trước đó. Chỉ số này là chỉ số chính về mức độ lạm phát trong nước và phản ánh sự thay đổi về giá trị của "rổ" hàng hóa và dịch vụ. Kết quả cao củng cố JPY, và tiêu cực làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi