Báo cáo thất nghiệp lần đầu. Mỹ, 14:30 (GMT+2)

Báo cáo thất nghiệp lần đầu công bố lúc 14:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ tăng lên 210K một tuần từ 204K một tuần trước đó. Chỉ báo hiển thị số lần báo cáo thất nghiệp mới. Giảm số lượng các khiếu nại ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ một cách tích cực. Ngược lại, số lượng yêu cầu tăng được coi là một yếu tố tiêu cực.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi