Doanh số bán lẻ. Anh, 10:30 (GMT+2)

Các dữ liệu về doanh số bán lẻ của Anh công bố lúc 10:30 (GMT+2). Trên cơ sở hàng tháng, chỉ số dự kiến sẽ giảm xuống còn -0.2% trong tháng 8 từ mức 0.7% một tháng trước đó. Trên cơ sở hàng năm, chỉ số này dự kiến sẽ giảm xuống 2.3% trong tháng 8 từ mức 3.5% một tháng trước đó. Chỉ số này dựa trên tổng số séc để mua hàng tại các cửa hàng bán lẻ. Nó mô tả mức chi tiêu và nhu cầu tiêu dùng. Việc tăng trưởng khối lượng bán hàng là một yếu tố quan trọng của sự phát triển kinh tế. Các giá trị cao có tác động tích cực đến nền kinh tế và tăng cường GBP, và sự suy giảm làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi