Tổng sản phẩm nội địa. New Zealand, 00:45 (GMT+2)

Dữ liệu về Tổng sản phẩm nội địa công bố vào lúc 00:45 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ tăng trong quý tới 0.8% trong Q2 từ 0.5% trong quý trước. Trong điều kiện hàng năm, chỉ số này dự kiến sẽ giảm xuống còn 2.5% trong Q2 từ 2.7% trong quý trước. Chỉ số hiển thị giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước trong một khoảng thời gian báo cáo. Kết quả cao hơn làm tăng tỷ lệ NZD và tỷ lệ thấp làm suy yếu đồng tiền quốc gia.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi