Bài phát biểu Chủ tịch ECB Draghi. Châu Âu, 15:00 (GMT+2)

Bái phát biểu của Chủ tịch ECB Draghi diễn ra vào lúc 15:00 (GMT+2). Mario Draghi sẽ bình luận về tình hình kinh tế hiện tại ở khối liên minh châu âu. Nhận xét tích cực có thể dẫn đến việc tăng cường EUR, vì những nhận xét tiêu cực có thể làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi