Bắt đầu xây nhà. Mỹ, 14:30 (GMT+2)

Bắt đầu xây nhà (MoM) công bố và lúc 14:30 (GMT+2) tại Mỹ. Giá trị được dự đoàn tăng đến 1,235 triệu trong tháng 8 từ 1,168 triệu vào tháng trước đó. Chỉ số theo dõi có bao nhiêu ngôi nhà hoặc tòa nhà của một gia đình mới được xây dựng. Giá trị cao tăng cường USD, trong khi giá trị thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi