Chỉ số giá tiêu dùng. Anh, 10:30 (GMT+2)

Chỉ số giá tiêu dùng được công bố vào lúc 10:30 (GMT+2) tại Anh. Giá trị dự kiến sẽ tăng lên 0.5% MoM trong tháng 8 từ 0.0% MoM một tháng trước đó và giảm xuống 2.4% YoY trong tháng 8 từ 2.5% YoY một tháng trước đó. Đây là một trong những chỉ số chính mô tả mức độ lạm phát và phản ánh sự thay đổi về mức giá của hàng hoá và dịch vụ. Giá trị cao của chỉ số tăng cường GBP, vì giá trị thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi