Bái phát biểu của Chủ tịch ECB Draghi. Châu Âu, 09:15 (GMT+2)

Bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi diễn ra vào lúc 09:15 (GMT+2). Ông sẽ bình luận về tình hình kinh tế hiện tại ở EU. Nhận xét tích cực có thể tăng cường EUR và các nhận xét tiêu cực có thể làm suy yếu đồng tiền.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi