Biên bản cuộc họp RBA. Úc, 03:30 (GMT+2)

Biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ diễn ra vào lúc 03:30 (GMT+2). Báo cáo được công bố hai tuần sau khi quyết định về lãi suất đã được thực hiện và có ý kiến về các quyết định được đưa ra. Nó cũng ghi nhận thông tin về số phiếu của các thành viên riêng lẻ của Ủy ban về chính sách tiền tệ.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi