Chỉ số giá tiêu dùng. Châu Âu, 11:00 (GMT+2)

Chỉ số giá tiêu dùng công bố vào lúc 11:00 (GMT+2). Trên dữ liệu hàng tháng, chỉ báo được dự báo sẽ tăng đến 0.2% tron tháng 8 từ –0.3% vào tháng trước đó. Giá trị thường niên của chỉ số được dự đoán giữ nguyên không đổi tại 2% trong cùng thời kỳ. Đây là chỉ số chính về lạm phát ở EU. Nó phản ánh sự thay đổi về giá trị của "rổ" hàng hóa và dịch vụ trong kỳ. Giá trị cao tăng cường EUR. Sự suy giảm của chỉ số làm suy yếu EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi