Sản xuất công nghiệp. Mỹ, 15:15 (GMT+2)

Sản xuất công nghiệp công bố vào lúc 15:15 (GMT+2) tại Mỹ. Chỉ số này dự kiến sẽ tăng lên 0.3% hàng tháng từ mức 0.1% vào tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy mức độ sản xuất ở Mỹ và là một trong những chỉ số chính của tình trạng kinh tế quốc gia. Sự tăng trưởng của chỉ số tăng cường đồng tiền quốc gia. Ngược lại việc giảm dẫn đến sự suy yếu của đồng tiền quốc gia.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi