Doanh số bán lẻ. Mỹ, 14:30 (GMT+2)

Doanh số bán lẻ công bố vào lúc 14:30 (GMT+2) tại Mỹ. Giá trị dự kiến sẽ giảm xuống 0.4% MoM trong tháng 8 từ 0.5% MoM một tháng trước đó. Chỉ số phản ánh mức độ chi tiêu của người tiêu dùng và cho thấy sự thay đổi trong bán hàng trong thương mại bán lẻ. Sự tăng trưởng của chỉ số là một yếu tố tích cực cho nền kinh tế quốc gia và góp phần vào việc tăng cường USD; sự suy giảm góp phần làm suy yếu của nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi