Bài phát biểu của Thống đốc BOE. Anh, 12:00 (GMT+2)

Bài phát biểu của Thống đốc BOE công bố vào lúc 12:00 (GMT+2) tại Anh. Ông là người đứng đầu Ngân hàng Anh, người lãnh đạo ủy ban về chính sách tiền tệ. Ông sẽ đưa ra ý kiến về tình hình kinh tế hiện tại trong nước.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi