Tuyên bố chính sách tiền tệ ECB và họp báo. Châu Âu, 14:30 (GMT+2)

Sau khi quyết định về lãi suất, người đứng đầu ECB nhận xét về các quyết định được đưa ra và trả lời các câu hỏi về tình hình kinh tế hiện tại ở EU.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi