Báo cáo thất nghiệp sơ bộ. Mỹ, 14:30 (GMT+2)

Báo cáo thất nghiệp sơ bộ được công bố vào lúc 14:30 (GMT+2) tại Mỹ. Giá trị dự kiến sẽ tăng lên 211K mỗi tuần từ 203K một tuần trước đó. Chỉ số phản ánh số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới. Việc giảm số lượng đơn đăng ký là một yếu tố tích cực cho đồng đô la Mỹ. Ngược lại, sự tăng trưởng của chỉ số được coi là một yếu tố tiêu cực.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi