Chỉ số giá tiêu dùng. Mỹ, 14:30 (GMT+2)

Chỉ số giá tiêu dùng được công bố vào lúc 14:30 (GMT+2) tại Mỹ. Giá trị tháng 8 dự kiến sẽ giảm xuống 2.7% YoY từ mức 2.9% YoY vào tháng trước đó và giảm xuống còn 0.1% MoM từ 0.2% MoM. Đây là chỉ số chính về mức độ lạm phát trong nước. Chỉ số phản ánh sự thay đổi về giá trị của "rổ" hàng hóa và dịch vụ. Một kết quả tích cực củng cố USD, và tiêu cực làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi